Logowanie

Adres e-mail:
Hasło:
Serwer:
Serwer 1
Serwer 1

Zasady gry

Właścicielem portalu jest:
ZuotyRzuf.pl Kamil Frankiewicz
NIP: 9671315592
REGON: 365895184


§ 1 Definicje
1. Gra - serwis internetowy (portal), znajdujący się pod adresem internetowym http://buscompany.pl/.
2. Administrator - właściciel Gry lub mianowany przez niego przedstawiciel.
3. Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z Gry.
4. Konto - zarejestrowane przez Użytkownika konto, dzięki któremu może korzystać z przeznaczonej dla niego funkcjonalności.
5. Gracz - operator Konta.


§ 2 Zawarcie i rozwiązanie umowy
1. Użytkownik zawiera umowę z Administratorem poprzez zarejestrowanie Konta lub jego obsługę. Użytkownik poprzez zawarcie umowy staje się Graczem.
2. Użytkownik zawierając umowę oświadcza, że zaznajomił się z regulaminem portalu i panującym prawem w Polsce i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Graczem może być jedynie osoba fizyczna. W przypadku osób niepełnoletnich, rejestracja jest potwierdzeniem zgody na nią opiekunów.
4. Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta, staje się wyłącznym operatorem tego Konta.
5. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail, na który zostanie wysłany link potwierdzający poprawność wprowadzonego adresu e-mail oraz aktywujący Konto.
6. Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili wystąpić o rozwiązanie umowy poprzez kasację konta. Taką funkcjonalność udostępnia Gra.
7. Administrator ma prawo do rozwiązania umowy z Graczem, gdy ten łamie niniejszy regulamin lub działa na szkodę Administratora.
8. Administrator ma prawo do blokady dostępu do Gry Graczowi, gdy ten łamie niniejszy regulamin lub działa na szkodę Administratora.
9. Użytkownik, zawierając umowę, godzi się na otrzymywanie wiadomości e-mail od Administratora i portali powiązanych z Administratorem.
10. Gracz zawierając umowę oświadcza, że korzystanie z usług gry ma charakter rozrywkowy i gra nie będzie wykorzystywana przez niego w celach pozyskania środków finansowych lub innych korzyści materialnych.
11. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Gracz zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Administratora o cofnięciu zgody.


§ 3 Ograniczenie odpowiedzialności
1. Gracz:
a) bierze pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści,
b) oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczanych przez siebie treści,
c) w przypadku naruszenia przez siebie prawa i zaangażowanie w sprawę sądową Administratora, Gracz zobowiązuje się pokryć koszty transportu, adwokackie i sądowe Administratora,
d) w przypadku wyrządzenia szkód lub strat Administratorowi, Gracz zobowiązuje się do odszkodowania Administratorowi.

2. Administrator:
a) nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane w grze, z wyjątkiem napisanych przez niego samego,
b) nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w grze, awarie sprzętu użytkownika czy awarie serwera,
c) zobowiązuje się do świadczenia usługi przez przynajmniej 90% dni w roku,
d) w przypadku awarii, zobowiązuje się do interwencji w ciągu 24 godzin,
e) zastrzega sobie prawo do wycofania Gry w dowolnym momencie, ale nie krótszym niż 30 dni od podania informacji,
f) zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i zobowiązuje się poinformować o zmianach Graczy w ciągu najbliższej godziny od zmiany,
g) nie ponosi odpowiedzialności za transakcje i umowy graczy odbywające się poza grą,
h) nie ponosi odpowiedzialności za umowy wynikające z korespondencji w grze,
i) nie bierze odpowiedzialności za szkody cielesne spowodowane użytkowaniem gier. Przypominamy, że nadmierne korzystanie z gier może spowodować atak epileptyczny lub inne poważne uszkodzenia, zwłaszcza wzroku,


§ 4 Ochrona danych
1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Użytkowników były zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Dane osobowe użytkownika (email, adres ip) będą pobierane, przetwarzane lub wykorzystywane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę bądź wymaga lub zezwala na to polska Ustawa o ochronie danych osobowych.


§ 5 Roszczenia
1. Podstawowa wersja gry jest darmowa, więc użytkownik nie ma prawa do roszczeń.


§ 6 Opłaty za użytkowanie
1. Gra w podstawowej formie zawsze jest darmowa.
2. Administrator udostępnia dodatkowe płatne usługi. Polegają one na doładowaniu konta wirtualną walutą, zwaną monetami.
3. Użytkownik nie ma prawa do zwrotu środków użytych na zakup usługi doładowania konta wirtualną walutą.
4. Płatności obsługiwane są przez firmę pośredniczącą Dotpay S.A. oraz system płatniczy PayPal.
5. W wypadku niepełnoletniego użytkownika korzystanie z usług płatnych jest równoznaczny z oświadczeniem o zgodzie opiekunów prawnych na taki zakup.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez użytkownika podczas zakupu usługi płatnych.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę instytucji odbierających płatności i przekazujących kod dostępu do usługi (Płatności PayPal Dotpay, Płatności sms). Jest to całkowicie niezależne od Administratora. W wypadku kodów sms opóźnienia wynikają z winy operatora gsm.
8. W wypadku zakupu usługi płatnej poprzez sms użytkownik oświadcza, że posiada numer w sieci, która jest obsługiwana przez Operatora Płatności sms, posiada środki na koncie konieczne do zrealizowania zamówienia. Administrator nie będzie przyjmował reklamacji, od osób które nie zapoznały się z Regulaminem poszczególnych systemów Płatności.
9. Administrator ma prawo do zmian kosztów zakupu usług płatnych.


§ 7 Ogólne zasady użytkowania
1. Zabrania się wykorzystywania błędów w Grze. Błędem określa się nienaturalne zachowanie gry lub niepoprawnie skonfigurowany system.
2. Zabrania się umieszczania treści wulgarnych, rasistowskich, erotycznych i wszystkich innych łamiących zasady moralno-etyczne.
3. Zabrania się umieszczania treści do, których użytkownik nie posiada praw autorskich.
4. Zabrania się działania na szkodę portalu.
5. Zabrania się podszywania pod Administratora lub któregokolwiek z pracowników nadzorujących Grę.
6. Zabrania się obrażania innych osób.
7. Zabrania się reklamowania sprzedaży danych do konta w ramach Gry.
8. Zabrania się sprzedaży konta. Jest ono własnością Administratora.
9. Zabronione jest odpłatne odstąpienie innej osobie fizycznej danych do konta. Wprzypadku próby złamania tego punktu regulaminu Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty transakcji (w tym straty finansowe).
10. W przypadku chęci zmiany operatora Konta, gracz jest zobowiązany poinformować o tym Administratora przez dział Support w Grze. Gracz poręcza, że nowy operator Konta przeczytał i zaakceptował niniejszy regulamin. Jest to wymogiem poprawnego przekazania Konta. Przekazanie może nastąpić dopiero po akceptacji Administratora.
11. Zabrania się wysyłania w ramach Gry (dotyczy również wiadomości prywatnych): reklamy i linków do innych serwisów i informacji, które szkodzą innym osobom lub Grze (np. spam) lub są konkurencyjne dla działalności Administratora.
12. Sytuacje sporne rozstrzyga Administrator.
13. W sytuacjach nieopisanych w niniejszym regulaminie, obowiązuje netykieta (przyjęte zasady Internetu) oraz prawo polskie.


§ 8 Zasady rozgrywki
1. Zabrania się ciągu operacji, który powoduje znaczny zysk jednej ze stron.
2. Zabrania się posiadanie więcej niż jednego konta na danym serwerze.
3. Zabrania się przekazywania i handlu jakimikolwiek zasobami między Kontami zlokalizowanymi w ramach jednego adresu IP.
4. Zabronione jest wspieranie innych użytkowników gry z wyłączeniem użyczenia wiedzy na temat gry.
5. Zabronione są wszelkiego rodzaju pożyczki (euro, monety, itp.)
6. Zabroniony jest handel surowcami gry poza jej obszarem.
7. Zabrania się „trollingu” i „spamu” np. wysyłania wiadomości typu „podpisz umowę” - zainteresowany gracz sam tam trafi.
8. Zabrania się spamowania skrzynki odbiorczej innych użytkowników.
9. Zabrania się pozyskiwania jakichkolwiek dóbr materialnych za pomocą korzystania z Gry (czytaj warunki ogólne zawarcia umowy).
10. W przypadkach nieopisanych w regulaminie, a łamiących zasady moralno-etyczne decyduje administrator.
11. Złamanie któregokolwiek punktu regulaminu może powodować trwałe zablokowanie konta, a w sytuacjach szczególnych brak możliwości korzystania z jakiegokolwiek portalu należącego do administratora.
12. Zabrania się handlu wszelkimi surowcami między serwerami. Wszelkie transakcje muszą odbywać się tylko i wyłącznie wirtualną walutą w ramach jednego serwera.